Koolirahu linn

Igal õppeaastal valitakse üks linn, kus toimub õppeaasta alguses 1. septembril koolirahu väljakuulutamise tseremoonia. Tseremoonial allkirjastavad koolirahu linna esindaja ja koolirahu koostööpartnerid MTÜ Lastekaitse Liit, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Õpilasesinduste Liit, MTÜ NÜ TORE ja Integratsiooni Sihtasutus üle-eestilise koolirahu lepingu

2019/2020 õppeaastal kuulutatakse koolirahu välja Narvas.

Milline võiks olla järgmine koolirahu linn?

Jaga oma arvamust kirjutades linna või piirkonna nime ja põhjenduse e-postiaadressile annika.silde@lastekaitseliit.ee