Koolirahu lepingu allkirjastamine Antsla Gümnaasiumis

19. september, 2018

Lastekaitse Liitu on septembrikuu jooksul jõudnud nii meeleolukaid fotoreportaaže kui ka hoolsa käekirjaga allkirjastatud Koolirahu lepinguid. Jagame Antsla Gümnaasiumi meenutust Koolirahu lepingu sõlmimisest.

Antsla Gümnaasiumi Tervisenõukogu esimees Irene Undrus kirjutas:

” 1. septembril allkirjastas koolirahu lepingu Antsla Gümnaasiumi kõik õpetajad ja õpilased. Pidulikul aktusel allkirjastasid lepingu kooli direktor Katrin Martinfeld, õpilasesinduse liige Karl Joosep Põldsepp ja TORE esindaja Getter Kõiv. Kõik ülejäänud tegid seda klassides.

Head rõõmsat kooliaastat kõigile!”

Rõõmsate soovidega ühineb ka Lastekaitse Liidu pere.