Arvamused: mis on koolirahu?

Õpilased on arvanud:

Õpilastele on koolirahu teadmine, et iga hommik kooli tulles tunneb ta ennast turvaliselt ja hoitult. Ning koolist lahkudes tahab ta sama tundega sinna uuel hommikul tagasi tulla. Koolirahu sümboliseerib mulle ühiselt kokkulepidud põhimõtteid, kus esikohal on kindlasti turvatunne, märkamine ja koostöö. Ühiselt õpilaste, õpetajate, juhtkonna ja lapsevanematega saab igast koolist “mõnus paik, kus on hea olla”.

Koolirahu õpilaste jaoks on esiteks siis, kui ei ole mingeid alandavaid ja üleolevaid rolle. Selle all ma mõtlen seda, et õpetaja ei peaks suhtuma õpilastesse alandavalt, sest ta on noor ja kõigest õpilane. Samuti ka vastupidi, kus õpilane ei saa käituda õpetajaga halvasti, sest õpetaja “ei tohi” midagi teha õpilasele. Rahu õpilaste omavahelises suhtluses. Ehk kiusamine on minimaalne (ma ütlen minimaalne, sest ikkagi seda alati on). Õpilane tahab kooli tulla, sest ta teab, et see ei ole ohtlik koht (võiks olla), kus viibida. Võimalus olla selline nagu sa oled.

Koolirahu on õpilaste jaoks võimalus tunda ennast koolis mugavalt ning turvaliselt. Et olenemata sellest milline/kes Sa oled, saad Sa koolis kvaliteetset haridust. Minu jaoks tähendab koolirahu võtta vastutust tagamaks, et koolis on kõigile soe õhkkond ning, et kõigil oleks võimalus koolis õppida mugavalt

Koolirahu on võimalus omandada vajalik haridus keskkonnas, kus õpilane end hästi ja turvaliselt tunneb. Selle olemasolul saab õpilane kasutada oma maksimaalset potensiaali hariduse omandamisel.
Minu jaoks on koolirahu see, et mul on võimalik koolis teha iseseisvaid otsuseid ilma, et keegi mind terroriseeriks. Samuti tagab koolirahu mu heaolu ning turvalisuse koolis viibides.