2019/20 Koolirahu linn Narva võttis õppeaasta kokku

25. juuni, 2020

2019/20 õppeaastal oli Koolirahu linnaks Narva, kes annab peagi teatepulga üle Võrule. Uurisime tänavuste eestvedajate käest, kuidas hooaeg läks, mida ette võeti ning mis muljed on.

Kuidas tähistati ja oli kajastatud koolirahuaasta Narvas ning sealsetes koolides?

Koolirahu kuulutati sellel välja pühapäeaval 1. septembril. Pidulik väljakuulutamine toimus Narva linnuses algusega kell 15.00, aga tund enne hakkasid tööle partnerite interaktiivsed telgid: Maanteeamet, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Ida päästekeskus, Integratsiooni Sihtasutus ja Eesti keele maja, Narva Noortekeskus, õppekeskus VitaTiim, Narva Keskraamatukogu, Narva politseijaoskond jt. Peale Koolirahu lepingu piduliku allkirjastamise toimus noorte seas populaarse esineja Karl-Erik Taukari kontsert. Iga laps sai sel päeval ka maitsva jäätise.

Terve 2019/2020. õppeaasta vältel toimusid erinevad üritused, mille tähelepanu keskmes oli turvaline ja sõbralik koolikeskkond. Kõik üritused avaldati veebikalendris, mis oli kättesaadav kõigile soovijatele linnaveebilehel www.narvaharidus.edu.ee.

Selle aasta Koolirahu loosung   – Ole meiega

Millised on teie omavalitsuse ja koolide head näited ning kogukonna toetavad hoiakud koolirahu väärtuste tagamisel (koolirahu aastal saadud tunnustused, noortele loodud võimalused, kogukonna aktsioonid)?

Koolirahu rammes toimusid paljud erinevad üritused, nagu näiteks:

28.10.-31.10.2019 viisid tööõpetuse, käsitöö, kunsti ainesektsiooni õpetajad koolides läbi meistriklassid „Me oleme kõik nii erinevad“. Töötubadest võttis osa enam kui kakssada 4.-6. klassi õpilast.
Koolilapsed meisterdasid helkureid, mis aitavad pimedal ajal kaasa ohutu liikluse korraldamisele, tegid taaskasutatud materjalidest ümmargusi skulptuure, liikuvat mänguasja erinevatest materjalidest (papp, värviline paber, kõrred, lõng),  inimesekujulisi võtmehoidjaid. Samuti  valmistasid nad raamatute järjehoidjate huvitavaid ideid, punusid käevõrusid ning lõid oma esimesi meistriteoseid akrüülmaalimise tehnikas.

Lapsed said teada, et on olemas võimalus tunda õnne ja jagada seda teistega. Kui oled õnnelik, siis kõike on väga lihtne ja rõõmus teha: õppida, aidata, sõbrustada. Kui üksteist usaldada, siis on ühised tegevused  lõbusad ja meeldivad.

27. novembril 2019 toimus Narvas koolispordi vabariiklik rahvastepalli turniir 4.-5. klasside tüdrukute ja poiste seas. Turniiris osalesid 10 parimat poiste ja tüdrukute võistkonda Narvast, Kohtla-Järvelt ja Tallinnast. Võistlus oli korraldatud koolirahu ürituste raames kehalise kasvatuse õpetajate ainesektsiooni poolt. Eesmärgiks oli ühendada õpilasi, tugevdada meeskonnatööd, luua sõbralikud suhted haridusasutuste ja koolide võistkondade vahel. Ürituses osalemine näitas, et koostöö, mis põhineb vastastikul mõistmisel ja usaldusel, viib kõrgete tulemusteni.  

29. novembril  2019 toimus Nava Soldino Gümnaasiumis õpilasüritus „Eurovisioon Narva koolides“, mis oli korraldatud muusikaõpetajate ainesektsiooni poolt. Üritusest võtsid osa Narva koolide ja gümnaasiumide solistid ning ansamblid. Osalejate vanuse piirangut ei olnud. 

Selle õppeaasta Koolirahu loosung oli „Ole meiega!“, see aga tähendab, et selle ürituse eesmärgiks oli ühendada õpilasi, õpetajaid, koolijuhte ja lastevanemaid parema koolikeskkonna loomise nimel, kus on kohta loominguks. Tähtis oli rõhutada koolirahu lepingu sõlmimise tähtsust Narva õpilaste jaoks, ühendada loominguliselt andekaid lapsi. Iga osaleja sai näidata oma talente ja oskusi, ettevalmistust ja kreatiivsust.  Üritus andis võimaluse lastel arendada endas kaastunde ja tolerantsuse  ühises loomeprotsessis.

Õpilasüritus „Eurovisioon Narva koolides“ , 29.01.2019 Foto: Anastassia Vorobjova

Millised on Narva linna tulevikuplaanid seoses noori puudutava ennetustööga?

Narva koolid jätkavad Koolirahu projektis osalemist, liitudes koolirahu lepinguga ka uuel hooajal.

2020/21 õppeaastal planeeritakse ainesektsioonide töö raames rida õpilaste üritusi, mis on suunatud koolirahu põhimõtete populariseerimisele õpilaste seas. 

Samuti osalevad Narva koolid ka edaspidi MTÜ Lastekaitse Liidu ja MTÜ NÜ Tore poolt pakutavates ennetusprojektides ja –programmides, nt  Tore tugiõpilaste juhendaja väljaõpe ehk Tore põhikoolitus (baaskoolitus, stardikoolitus).

Larissa Degel, Irina Tabakova ja Polina Frantseva

Vene keeles:
Нарва, столица «Школьного мира» в 2019/20 учебном году, подвела итоги года