Liitu koolirahuga 2019

Koolirahu lepingu sõlmimisega iga õppeaasta alguses kinnitab koolipere, et selles koolis valitseb koolirahu.

Lisaks lepingu tutvustamisele kogu kooliperele ja teksti alla kirjutamisele tuleks paigutada koolis kõigile nähtavale kohale koolirahu plakat, kus on kirjas lepinguga seotud põhimõtted. Plakatil kirjutatu meenutab koolirahu põhimõtteid igaühele kogu õppeaasta jooksul. Seda plakatit uuendab kool igal aastal ise – iga uue õppeaasta jaoks on plakati all servas lahter, kuhu saab õppeaasta alguses pärast lepingu allkirjastamist märkida uue õppeaasta.

Koolirahu lepingu kohaselt IGAÜKS koolis:
• märkab, kuulab ja tunnustab;
• on salliv ja sõbralik;
• osaleb aktiivselt koolielus, armastab õppimist ja õpetamist;
• hoidub vägivallast ja meelemürkidest;
• annab oma panuse, et kool oleks turvaline ja mõnus paik.

Koolirahu lepinguga liitumist juhib koolijuht, kes tutvustab lepingut koolis kogu kooliperele ja korraldab iga õppeaasta alguses lepingu allkirjastamise eesootavaks õppeaastaks.

Kolm sammu koolirahuga liitumiseks:

  1. Koolirahu leping allkirjastamiseks kooliperega– LEPING eesti keeles, vene keeles
  2. Koolirahu plakat kooliseinale asetamiseks – PLAKAT eesti keeles
  3. Teavitus koolirahu lepingu sõlmimisest 2019/2020 õppeaastal ja soovist olla eeskujuks! – alloleva vormi kaudu

Koolirahu sõnum on koolis hästi esil, kui kool viib selgelt koolirahuga seotud tegevusi läbi terve õppeaasta jooksul.

2019/2020 õppeaasta koolirahu lepingu sõlmimisest teavitamine

Hea koolijuht,

siin saab registreerida koolirahu lepingu sõlmimise:

Liitunud õpilaste arv kokku