Leping

Koolirahu leping on hea viis õpetajate ja õpilaste vahel välja töötada kokkulepped, kuidas koolikeskkonda paremaks muuta. Lepinguid võivad sõlmida klassid eraldi, aga ka ülekooliliselt õpilasesinduste kaudu. Üle-Eestiline Koolirahu leping sõlmitakse iga kooliaasta alguses haridus- ja teadusministri ning Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esindaja vahel.

Leping

Soovides, et ka järgneval õppeaastal valitseks Eesti koolides töine ja sõbralik meeleolu ning õpilaste ja õpetajate koostöö tugineks teineteisemõistmisele ja usaldusele, lepime kokku järgnevas:

Algaval õppeaastal:

  1. Märkame, kuulame ja tunnustame üksteist
  2. Oleme sallivad, hoiame kokku ja aitame üksteist
  3. Hoidume vägivallast ja meelemürkidest – kool peab olema turvaline ja mõnus paik
  4. Teeme koostööd ja osaleme aktiivselt koolielus
  5. Armastame õppimist ja õpetamist 

Koolirahu leping saad alla laadida siit.