Koolirahu ajalugu

Koolirahu pisike logo

Koolirahu sõlmitakse Eestis alates 1999. aastast iga aasta 1. septembril.

Koolirahu mudel valmis 1990. aastate alguses Soome õpilaste ning Mannerheimi Lastekaitse Liidu koostöös. Soome koolisüsteemis peetakse seda mitteformaalse hariduse tugevdamise nurgakiviks.

Esimese eestvedaja, Eesti Noorsootöö Keskuse, vahetas 2008. aastal välja Lastekaitse Liit. Partneritena on erinevatel aegadel kaasatud olnud MTÜ NÜ TORE, Eesti 4H ja Eesti Õpilasesinduste Liit, Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Gaidide Liit, Noored Kotkad, Euroopa Noored, UNICEF, MTÜ Naabrivalve: koolivalve, Eesti Noorteühenduste Liit.

Koolirahu linnad: