Koolirahu ajaloost

Koolirahu pisike logoKoolirahu eesmärgiks on turvaline ja sõbralik koolikeskkond õpilastele, õpetajatele, koolipersonalile, lastevanematele ja erinevatele kooliga seotud huvigruppidele.

Hea kool on keskkond, kus

 • õpitakse tundma ennast ja oma kaaslasi;
 • sõbralikus ja sallivas õhkkonnas võib avaldada oma mõtteid ja tundeid;
 • on ühtekuuluvust ja keegi pole tõrjutud;
 • pahandustesse ja arusaamatusse suhtutakse rahulikult ja lahendusi otsivalt;
 • omaalgatuslikkus on soositud;
 • õpilaste ja õpetajate koolimotivatsioon on kõrge.

Koolirahu sõlmitakse Eestis alates 1999. aastast iga aasta 1. septembril.

Esimese eestvedaja, Eesti Noorsootöö Keskuse, vahetas 2008. aastal välja Lastekaitse Liit. Partneritena on erinevatel aegadel kaasatud olnud MTÜ NÜ TORE, Eesti 4H ja Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Politsei, Eesti Gaidide Liit, Noored Kotkad, Euroopa Noored, UNICEF, MTÜ Naabrivalve: koolivalve, Eesti Noorteühenduste Liit.

Koolirahu mudel valmis 1990- ndate aastate alguses Soome õpilaste ning Mannerheimi Lastekaitse Liidu koostöös. Soome koolisüsteemis peetakse seda mitteformaalse hariduse tugevdamise nurgakiviks.

Koolirahu linnad:

 • Tallinn 1999 ja 2000
 • Tartu 2001
 • Põltsamaa 2002
 • Viljandi 2003
 • Valga 2004
 • Narva 2005
 • Tartu 2006
 • Pärnu 2007
 • Põlva 2008
 • Rakvere 2009
 • Elva 2010
 • Jõgeva 2011
 • Sillamäe 2012
 • Kuressaare 2013 „Koos on kena!“
 • Viljandi 2014 „Üheskoos!“
 • Türi 2015 „Üheskasvamine“
 • Hiiumaa 2016
 • Tartu 2017 “Mina olen eeskuju”