Hiiumaa jagas Koolirahu ka mandrile

18. aprill, 2017

Käina kool 9.klHiiu maavanema Riho Rahuoja arvates saab väike saar Läänemeres olla tugev vaid hoolides üksteisest, märgates ja toetades abivajajat, olles ühiselt abivalmis ja sallivad. „Me ei saa olla ühesugused iseloomult, kuid saame olla sarnased väärtuste poolest. Teeme rahu endi sees, teeme koolirahu igaveseks,“ sõnas maavanem 1. septembril 2016 Kärdla linnapargis alanud õppeaasta koolirahu välja kuulutades.

Hiiumaa Noorsootöö Keskus Lastekaitse Liidu Koolirahu liikumise raames algatas üle-eestilise Klassiväljakutse koolidele, milles osalesid aprilli alguses 1-12. klassid üle Eestimaa, keskendudes koolikiusamise vähendamisele ja rõõmsa koolikeskkonna loomisele. Klassiväljakutse võttis vastu ligi 200 klassi kõikjal Eestis kokku umbes 4500 õpilasega.

Iga väljakutsepäeva eelõhtul saadeti klassijuhatajale väljakutse ülesanne, mida koos klassiga lahendada. Terve nädala vältel saabus kokku viis loovalt lahendatavat  ja igale vanusele jõukohast ülesannet. Nutiseadmega tehtud foto- või videotõestus ülesande sooritamisest saadeti tagasi kas e-mailiga või laeti sotsiaalmeediasse #klassiväljakutse2017 lehele. Vaata ka Hiiumaa Noorsootöökeskuse blogi: http://blog.hups.ee/

Vähemalt neli ülesannet täitnud klassid pääsesid edasi peaauhinna loosimisele ja Hiiumaa Noortekogu ANKUR annab välja eriauhinnad silmapaistvamatele klassidele.  Parimad klassid kuulutatakse välja 2. mail.

Selline ettevõtmine loob kindlasti klassis ühtsustunnet ja liidab klassikaaslasi ühise eesmärgi nimel. Erinevad kiusamist ennetavad meetodid ja võtted, mille hulka kuuluvad nii „Kiusamisest vabaks!“ metoodika kui ka #klassiväljakutse on oluliseks abivahendiks laste väärtuskasvatuses ja kiusamisest vabama ning rõõmsama keskkonna loomisel. Siiski on heade suhete loomisel kõige tähtsamad meetodeid rakendavad avatud meelega ja koostööaltid inimesed, kes julgevad vajadusel ka sekkuda. Koolirahu avaaktusel kõlas koolilaste laulus põhjendatud küsimus: „Kas keegi paneb tähele ka last?“ Loodetavasti oskame edaspidi üksteise jaoks rohkem olemas olla ja üksteist hoida ning toetada ja laste laulud räägivad pigem koolirõõmust.

Väljakutsenädal toimus 3.-7. aprillini.

Foro: Käina kooli kõik õpilased #klassiväljakutse raames kooliõuel südant moodustamas