Koolirahu 2016/2017 rongkäik ja tseremoonia Kärdlas

2. september, 2016